PerfectStranger

50 tekstów – auto­rem jest Per­fec­tStran­ger.

Bacz, by ktoś, ko­go uważasz za naj­większy szlachet­ny ka­mień na świecie, nie stał się ka­mieniem wiszącym u Two­jej szyi. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 18 grudnia 2010, 22:57

Krzyk

Ucieczka
Wśród oparów sza­rej mgły
Ko­lej­ny krok w nicość

Płacz dziecka
I Potłuczo­ne szkło
Czy­jeś krzy­ki od­bi­jają się echem
W pus­tej, mar­twej dolinie

To sen?
Czy śmierć?
A jednak...

...ot­wierasz oczy
Na sto­le pus­te butelki
A na podłodze stłuczo­ne talerze 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 listopada 2010, 22:42

Mu­zyka - dla niektórych wy­pełnienie ciszy, dla in­nych wy­pełnienie duszy. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 12 października 2010, 20:46

Toną w nie­szczęściu wszys­tkie płyt­kie dusze. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 29 września 2010, 20:17

Zna­kiem ludzkiej bez­radności jest poszerza­nie przez niego gra­nic, które sam so­bie wcześniej narzucił. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 27 września 2010, 17:21

Każdym stat­kiem z ban­derą "miłość" tar­gają wiat­ry kon­fiktów, niepo­rozu­mień i kłótni. Klucz w tym, by prze­bywający na pokładzie ludzie wie­dzieli, jak pos­ta­wić żagle. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 17 września 2010, 19:17

To sztu­ka tworzy artystę. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 17 sierpnia 2010, 18:52

Ta biała ścieżka zap­ro­wadziła Cię do mo­men­tu, w którym sam już nie wiesz, czy jes­teś naćpa­ny czy martwy. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 1 sierpnia 2010, 20:34

Słowa i myśli niejed­nokrot­nie wza­jem­nie się wykluczają. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 20 lipca 2010, 21:17

Naj­pros­tsza dro­ga to dro­ga donikąd. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 12 lipca 2010, 22:21
PerfectStranger

"Więc sądzisz, że potrafisz odróżnić Niebo od Piekła? Błękitne niebo od bólu? Zielone pola Od zimnych stalowych szyn? Uśmiech od maski? Czy naprawdę myślisz, że potrafisz? I czy cię już namówili, Abyś zmienił swych idoli w widma? Gorący popiół w drzewa? Gorące powietrze w chłodny powiew? Abyś odmienił wątpliwą pociechę? A czy już zamieniłeś Statystowanie w wojnie Na główną rolę w klatce? Tak bym chciał, tak chciałbym żebyś tu był Jesteśmy po prostu jak dwie zagubione dusze Pływające w akwarium Rok po roku, Wciąż w tym samym miejscu Cóż takiego odkryliśmy? Te same stare lęki. Chciałbym, żebyś tu był" Pink Floyd - "Wish You Were Here"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 listopada 2014, 16:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są ludzie, którzy nudzą [...]